Storio llysiau o’r ardd

Does dim byd tebyg i fwyta’ch llysiau ffres, cartref eich hun dros fisoedd y gaeaf. Er mwyn byw mewn ffordd hunangynhaliol, mae’n hanfodol bwysig gwybod sut i storio’ch llysiau cartref yn gywir.

Yn y fideo hwn, rwy’n dangos sut i storio amrywiaeth o lysiau dros y gaeaf.

Am fwy o wybodaeth am brosiect Tyfu’r Dyfodol, ewch i: https://garddfotaneg.cymru/science/gr…