Afans yr Hydref

Mae’n flwyddyn eithriadol o dda i’r afans eleni a hynny ar ôl cyfnodau hir o dywydd sych sydd wedi rhoi digon o gyfle i’r gwenyn beillio a’r blodau gosod eu ffrwythau 😊

Mae’n bwysig casglu’r ffrwythau yn syth pan fyddan nhw’n barod gan nad ydynt yn cadw’n dda ac yn llwydo ar y planhigion ar ôl y gawod leiaf o law. Peidiwch aros nes fod digon i lenwi powlen, casglwch bob yn dipyn a’u rhewi mewn bag yn y rhewgell a chyn hir fydd digon gyda chi i greu pob math o ddanteithion melys fel jam, crymbl neu bastai afans a ‘fale 👨🏻‍🍳