Ateb y Galw, BBC Cymru Fyw

Ateb y galw i BBC Cymru Fyw yr wythnos hon 😊

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti’n cael diod a pham? Byddai angen tafarn go fawr arna i gynnwys pawb fan hyn, ond os oes rhaid dewis – Monty Don achos rwy’n edmygu ei ddawn i gyfleu holl rinweddau garddio i gynulleidfaoedd anferth a gwneud hynny yn hollol hamddenol a naturiol a byddai cyfle i ymweld â’i ardd yn Long Meadow yn ysbrydoliaeth bur!

I ddarllen mwy, ewch i ATEB Y GALW: Adam Jones neu ‘Adam yn yr ardd’