Awst – Yr ail wanwyn

Mae’n adeg berffaith i gychwyn hau saladau a chnydau ar gyfer y gaeaf a’r gwanwyn flwyddyn nesaf.

Rwy’ wedi hau letys, radicchio, ysgall y meirch (chicory), erfin, sbigoglys a bresych y gwanwyn 😁

Bydda i’n plannu’r planhigion bach hyn ym mhob twll a chornel yn yr ardd pan fydd bylchau’n codi ar ôl cynaeafu’r betys, saladau a’r kohlrabi.

Ydych chi’n hau yn ystod mis Awst?