Camau syml creu compost

Yn y fideo hwn rwy’n egluro sut i fynd ati i greu eich compost eich hun gartref yn defnyddio deunydd gwyrdd a brown o’r ardd. Rwy hefyd yn rhannu arbrawf newydd eleni, sef defnyddio biotshar yn y domen gompost i gyflymu’r broses gompostio a sicrhau bod y drefn o wneud compost yn well i’r amgylchedd. Paratowyd y fideo hwn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol, yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Gallwch ymweld â’u gwefan fan hyn: https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/