Cwblhau Modiwlau’r Academi Gwenyn Iach

Rwyf wedi cael cyfle erbyn hyn i gwblhau modiwlau’r Academi Gwenyn Iach sydd wedi’i greu gan Menter a Busnes i helpu gwenynwyr i wella iechyd a chynhyrchiant ein cychod gwenyn.

Rydym bellach wedi bod yn cadw gwenyn am 4 blynedd ac yn mwynhau bob eiliad ond mae’n wir dweud nad mêl i gyd yw ceisio dysgu a deall sut fydd y gwenyn yn ymdopi gyda chlefydau, heintiau ac amodau tywydd penodol – yn wir mae’n dipyn o benbleth i wenynwyr profiadol heb sôn am gyw-wenynwr fel minnau.

Mae gymaint o gyfrifoldeb wrth geisio rheoli cytrefi gwenyn iach a llewyrchus, nid yn unig o ran cynhyrchu mêl ond diogelu poblogaethau gwenyn i’r dyfodol. Mae’r Academi gwenyn Iach sydd wedi’i ariannu gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) wedi bod yn gymaint o help llaw imi wrth ddysgu a meithrin mwy o brofiad yn cadw gwenyn.

Mae cyfres o 4 modiwl i gyd wedi’u cynllunio’n ofalus gan y wenynwraig brofiadol Lynfa Davies. Mae’r modiwlau yn ddi-ffwdan ar yr un ochr, yn eich tywys yn syth i’r wybodaeth angenrheidiol, ymarferol sydd angen arnoch fel gwenynwyr ond mae e hefyd mor gynhwysfawr – rwy’n teimlo fel fy mod wedi dysgu cymaint mewn cyn lleieid o amser.

Mae’r 4 modiwl yn ymwneud â phynciau penodol fel iechyd y gwenyn o ran rheoli Varroa, pob math o blâu a chelfyddydau yn ogystal â phrynu, magu a dod o hyd i wenyn mewn modd gyfrifol.  Rwy’n teimlo’n fwy hyderus erbyn hyn i roi cynnig o bosib ar fagu breninesau newydd yn y dyfodol a cheisio adnabod nodweddion delfrydol i’w trosglwyddo i nythfeydd newydd o wenyn wrth ehangu.

Yn ei hanfod mae’r academi yn gyfuniad o ddiagramau, lluniau, podlediadau a fideos sy’n cyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol mewn sawl fformat hawdd ei ddilyn. Un peth roeddwn yn ei fwynhau yn fawr oedd y rhestrau wirio i adnabod problemau a’u taclo – ac mae modd lawrlwytho’r taflenni hyn ar ffurf pdf – sy’n grêt, gan nad oes signal ffôn yn y Wenynfa yn aml – heb sôn am drochi’r ffôn llawn mêl!

Fel gwenynwr rwy’n awyddus iawn i sicrhau nad yw’n cytrefi gwenyn yn dioddef yn ddiangen o fygythiadau gan blâu ac afiechydon, yn enwedig rhai sy’n ymwneud gyda’r ffordd rwy’n trin a rheoli’r gwenynfeydd. Yn bennaf, rwy’n teimlo’n fwy gwybodus nawr, wedi dilyn y modiwlau hyn, o ran sut i atal problem fach neu ei lliniaru cyn ei fod yn dod yn broblem o bwys.

Rwy’n gobeithio gydag amser y bydd mwy o modiwlau defnyddiol yn cael eu hychwanegu at yr Academi yn enwedig yn wyneb bygythiadau difrifol fel ymlediad Cacwn Asiaidd. Does dim terfyn i faint allwn ni ddysgu fel gwenynwyr ac mae cael platfform hawdd ei ddefnyddio, sydd ar gael yn Gymraeg (bonws mawr iawn i mi) i’n helpu ar hyd y ffordd yn gaffaeliaid mawr.

Byddwn i’n annog pob gwenynwr i gofrestru ar yr Academi Gwenyn Iach, mae’n rhad ac am ddim a gewch chi 4 tystysgrif wedi’r holl waith, i ddangos eich cymhwysedd. Pa gyfle gwell na chwblhau hwn yn ystod y gaeaf i fod yn barod amdani gwanwyn flwyddyn nesaf? Ewch amdani!