‘Dere i dyfu’ ar daith i Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli

Mae’n deimlad hollol arbennig gweld fy llyfr ‘Dere i dyfu gyda Dewi Draenog a Beca Broga’ yn cael ei ddefnyddio mewn ysgolion ym mhob rhan o Gymru ☺️

Ddoe cefais brofiad twymgalon go iawn yn rhannu’r cymeriadau bach a darllen rhan o’r llyfr â dros 100 o blant yr ysgol feithrin a dosbarth derbyn Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn Llanelli 😃

Ar ôl darllen rhan o bennod 1 aethom ati i ddilyn cyngor Dewi Draenog a phlannu blodau haul a joio canu pob math o ganeuon am dyfu blodau yn yr ardd 🌻😍

Rwy’n dwlu ar bob cyfle arbennig fel hyn 😃 Cofiwch allwch chi dal brynu eich copi chi mewn siopau Cymraeg lleol ac ar Etsy adam yn yr ardd!