Dere i Dyfu – Llyfr Garddio i Blant

Dere i Dyfu gyda Dewi Draenog a Beca Broga 😀

Mae fy llyfr garddio i blant cyntaf ar fin gael ei gyhoeddi a rwy’ ffaelu aros i afael mewn copi caled o’r llyfr yn fy llaw 😁

Mae’r llyfr yn rhannu gwybodaeth am sut i fynd ati i dyfu hadau, blodau, ffrwythau a llysiau yn ogystal â garddio mewn modd sy’n gofalu am fyd natur 😁

Mae Dewi Draenog yn hen law yn yr ardd ond mae Beca Broga yn ysu i ddysgu mwy 🦔🐸

Diolch o galon Y Lolfa am bob cefnogaeth ac am roi cyfle arbennig imi wireddu breuddwyd o gael ysgrifennu a chyhoeddi cynnwys garddio yn Gymraeg. Diolch hefyd i’r artist gwych Ali Lodge am y lluniau lliwgar hyfryd ac i Tanwen Haf am ddylunio’r cyfan.

Bydd copïau ar gael i’w prynu ddiwedd mis Hydref yn barod i lenwi hosanau Siôn Corn gobeithio 😁🎅