Garlleg o Latfia

Bob blwyddyn fydda i’n hoffi arbrofi gyda mathau newydd o gnydau yn yr ardd 😃

Yn ddiweddar cefais y planhigion garlleg hyn gan gymdogion caredig. Garlleg o Latfia ydynt sydd wedi’u tyfu mlaen mewn treis modiwl. Yn ôl pob tebyg mae’r ewin tipyn yn fwy na’n garlleg arferol ac yn dod â’r blas garlleg fwyaf cyfoethog ☺️

Bydda i’n eu plannu mewn rhes rhwng y bresych savoy i wneud y mwyaf o’r lle tyfu sydd gyda ni yn yr ardd! Rwy’ ffilu aros i botshan yn yr ardd dros y penwythnos 🧑‍🌾