Gwasanaethau

Ymgynghoriad Gardd

Mae gennyf brofiad o ymgynghori ar gyfer gerddi hyd at 2 erw o faint a garddi trefol bychain.

Fideos

Rwy’n cynnig gwasanaeth o greu fideos garddio Cymraeg neu dwyieithog sydd wedi gael ei deilwra i ofynion cleientiaid/mudiadau.

Hyfforddiant

Rwyf yn cynnig ystod amrywiol o hyfforddiant garddio gan gynnwys sesiynau mentora un-i-un/mewn grwp a chynnal cyflwyniadau ar-lein.

Calendr Garddio 2022

Calendr Garddio i’ch tywys drwy gydol y flwyddyn yn yr ardd gyda dyddiadau hau a thasgau garddio misol.

Gwaith Hyrwyddo

Cynigiwn wasanaeth hyrwyddo garddwriaeth wrth greu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u targedu a hyrwyddo ymgyrchoedd.

Dere i dyfu

Llyfr garddio i blant 3 – 8 oed yn cynnwys gwersi garddio syml yng ngofal Dewi Draenog a Beca Broga.