Ein gwaith

Ysgolion

Rydym yn cynnal sesiynau garddio mewn ysgolion i blant o bob ystod oedran. Rydym hefyd yn cefnogi ysgolion i greu gerddi newydd.

Ffilmio

Rwy’n ffilmio’n gyson i raglenni teledu/. Rwyf hefyd yn creu fideos garddio wedi’u teilwra i gleientiaid/mudiadau.

Hyfforddiant

Rwyf yn cynnig ystod amrywiol o hyfforddiant garddio gan gynnwys sesiynau mentora un-i-un/mewn grwp a chynnal cyflwyniadau ar-lein.

Ymgynghoriad Gardd

Mae gennyf brofiad o ymgynghori ar gyfer gerddi hyd at 2 erw o faint a gerddi trefol bychain.

Gwaith Hyrwyddo

Cynigiwn wasanaeth hyrwyddo garddwriaeth wrth greu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u targedu a hyrwyddo ymgyrchoedd.

Dere i dyfu

Llyfr garddio i blant 3 – 8 oed yn cynnwys gwersi garddio syml yng ngofal Dewi Draenog a Beca Broga.