Fideos

Rwy’n cynnig gwasanaeth o greu fideos garddio Cymraeg neu dwyieithog sydd wedi gael ei deilwra i ofynion cleientiaid / mudiadau. Mae gennyf brofiad o sgriptio, ffilmio a golygu fideos garddio. Gweler isod enghreifftiau o’r comisiynau rwyf wedi gweithio arnynt yn ddiweddar.