Wyau Deor

Wyau Harlecwin Cymreig

Rydym yn magu Hwyaid Harlecwin Cymreig ac yn dosbarthu wyau deor yn y post. Hwyaid Harlecwin Cymreig ydy’r unig frîd hwyaid nodedig o Gymru ac mae eu niferoedd yn brin. Maent yn ddisgynyddion i’r Khaki Campbell ac yn dodwy hyd at 300 o wyau bob blwyddyn. Mae hyn llawn cystal â’r rhan fwyaf o ieir. Un o fanteision cadw Hwyaid Harlecwin Cymreig ydy eu bod fel brîd yn dawel iawn ac yn adar da iawn i gadw mewn gerddi gan nad ydynt yn hedfan nac yn rhedeg yn wyllt fel bridiau eraill.

Rydym yn dosbarthu wyau deor mewn blychau polystyrene.

Rydym nawr yn dosbarthu wyau deor yn y post. Cost 6 wy ffrwythlon yw £18 (gan gynnwys postio). E-bostiwch cyswllt@adamynyrardd.cymru i archebu.

Cwêl Coturnix

Rydym yn magu soflieir neu cwêl coturnix siapan ac yn dosbarthu wyau deor yn y post. Os ydych chi’n dymuno cadw dofednod ond nad oes gennych ardd fawr neu rydych yn byw mewn ardal drefol a byddai cadw ieir neu hwyaid yn anodd, mae cadw ieir yn ateb perffaith. Yn adar bach iawn, nid oes angen mwy na chwb cwningen arnoch i gadw 5-6 cwêl. Maent yn dodwy’n rheolaidd ac yn cynhyrchu wyau blasus iawn.

Rydym yn dosbarthu wyau deor mewn blychau polystyrene.

Noder nid ydym yn dosbarthu wyau ar hyn o bryd gan nad ydy’r cwêls yn dodwy’n rheolaidd tan fisoedd y gwanwyn.