Gwerthfawrogi’r Bresych

Gawn ni funud o werthfawrogiad i blanhigion bresych (brassica) o bob math?

Oeddech chi’n gwybod bod pob planhigyn neu lysieuyn yn y llun hwn yn perthyn i’w gilydd?

Mae planhigion brassica yn rhoi mwy o gnydau amrywiol na’r un genws arall. Maent yn perthyn i deulu’r mwstard. Gallwch wneud gymaint â nhw o fwyta eu dail, stemiau, gwreiddiau a blodau.

Un nodwedd dda iawn am y rhan fwyaf o lysiau a ddaw o deulu’r bresych yw eu gallu i dyfu yn ystod y misoedd oeraf ac aros yn ffres yn barod i’w cynaeafu pan fydd eu hangen. Perffaith ar gyfer yr ardd lysiau Gymreig a byw bywyd hunangynhaliol.

Pa gnydau o deulu’r bresych ydych chi wedi tyfu yn yr ardd eleni?

Rwy’ wedi tyfu:

 • Bresych Gwyn
 • Brocoli
 • Bresych Coch
 • Swedsen
 • Bresych Savoy
 • Brocoli Piws
 • Bresych Gaeaf
 • Erfinnen
 • Bresych Gwanwyn
 • Rhuddygl
 • Cêl Nero
 • Kohlrabi
 • Cêl Rwsia
 • Ysgewyll
 • Blodfresych
 • Cêl Crwn
 • Bok choy
 • Calabrîs
 • Mwstard
 • Mizuna

Felly diolch yn fawr iawn i deulu’r bresych am lenwi’r ardd, cypyrddau’r gegin ac wrth gwrs, ein boliau bob blwyddyn!