Heintiau planhigion

Adnabod heintiau planhigion cyffredin!

Mae heintiau planhigion yn effeithio arnom ni gyd yn yr ardd ac yn aml mae gwybod sut i’w hadnabod a’u trin yn gallu creu ychydig o benbleth.

Yn y cyflwyniad hwn rwy’n esbonio rhai o’r heintiau planhigion mwyaf cyffredin ac yn rhoi cyngor ar sut i’w lliniaru a’u trechu. Dyma gyflwyniad recordiais ar gyfer prosiect ‘Growing the Future – Tyfu’r Dyfodol’ a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn esbonio sut allwn ni liniaru effaith heintiau planhigion penodol a cheisio eu hatal yn gyfan gwbl.