Prynhawn Da: Basgedi crog

Mae basgedi crog yn dod â llond y lle o liw hyfryd i’r ardd yn ystod yr haf. Mae pob mathau o fasgedi crog ar gael a gallwn dyfu pob math o bethau fel blodau, planhigion mefus neu domato ynddynt. Dyma eitem a darlledwyd ar raglen Prynhawn da ddechrau’r mis. Rwy’ hefyd yn rhannu cyngor ar sut i achub planhigion tomato coesog.