Prynhawn Da: Cyfaill-blannu

Mae’r haf wedi cyrraedd, heatwave ar y ffordd oes llefydd gwell i fod na joio yn yr ardd 🌞🌻 Dyma fi ar Prynhawn Da S4C yn plannu planhigion sy’n helpu’r tomatos a’r gwenyn 😁 Cofiwch os oes unrhyw gwestiynau garddio gyda chi neu eitemau garddio byddech chi’n hoffi gweld ar @prynhawndas4c i adael sylw isod neu anfon e-bost at prynhawnda@tinopolis.com! Diolch am brynhawn grêt yn ffilmio’r eitem a wir i chi, nes i ddim baglu na chwympo wrth gerdded sua nôl unwaith…result 😃

 

Mae’r haf wedi cyrraedd, heatwave ar y ffordd oes llefydd gwell i fod na joio yn yr ardd 🌞🌻

Tiwniwch mewn i Prynhawn Da S4C heddiw am 2 o’r gloch ble y bydda i’n plannu planhigion i helpu’r tomatos a’r gwenyn 😁

Cofiwch os oes unrhyw gwestiynau garddio gyda chi neu eitemau garddio byddech chi’n hoffi gweld ar @prynhawndas4c i adael sylw isod neu anfon e-bost at prynhawnda@tinopolis.com!

Diolch am brynhawn grêt yn ffilmio’r eitem a wir i chi, nes i ddim baglu na chwympo wrth gerdded sua nôl unwaith…result 😃

____________________________________________________

Summer has arrived, heatwave is on the way is there a better place to be than enjoying the garden 🌞🌻

Tune in to Prynhawn da on S4C today at 2pm where I will be planting plants to help the tomatoes and bees.

Remember if you have any gardening questions or gardening items you would like to see on Prynhawn da to leave a comment below or email prynhawnda@tinopolis.com!

Thank you for a great afternoon filming the item and I’m just really pleased that I managed to walk backwards without stumbling or falling once… Result 😂

Posted by Adam yn yr ardd on Dydd Iau, 10 Mehefin 2021