Sbigoglys

Sbigoglys mewn potyn 🌱😃

Rwy’n dwlu ar dyfu sbigoglys mewn potiau yn barod i gynaeafu eu dail bach i lenwi’r saladau ffres sy’n dod o’r ardd 🥗

Y cyfan sydd angen ydy cafn neu botyn o gompost difawn, pecyn o hadau a 3 wythnos o aros!

Rhowch gynnig arni a bydd mwy o ddail blasus gyda chi nag y gallwch fyth fwyta 😃🌱