Te llysieuol

Ydych chi’n yfed te llysieuol?

Mae modd defnyddio llwyth o blanhigion a blodau o’r ardd i greu te blasus ffres ☕😀

Dyma glip o Prynhawn Da sy’n dangos sut dwi’n mynd ati i dyfu planhigion i greu te iachus 🌱🌼