Tomwelltio yn defnyddio gwellt Llin (Flax)

Cyn

Ddoe cefais gyfle i dacluso dail y mefus, chwynnu’r gwely a chael gwared ar hen dyfiant diangen 🍓

Fel reol rwy’n codi’r dail marw i gyd a hefyd yn tocio y rhan fwyaf o’r dail sydd ar ôl lawr i goron y planhigion mefus. Bydda i hefyd yn sicrhau nad yw’r goron yn is na lefel y pridd ac yn tynnu’r planhigion lan ychydig yn garcus ond heb eu dadwreiddio (dim ond os oes rhaid). Mae hwn yn helpu yn erbyn pydru.

Fel arfer byddwn i wedyn yn gosod haenen o wellt oddi tan y mefus i’w gwarchod rhag y tywydd oeraf ond eleni rwy’ wedi penderfynu arbrofi gyda thomwellt gwahanol a defnyddio gwellt Llin neu ‘Flax’ (Linum usitatissimum). Mae modd prynu sach go fawr o wellt llin wrth unrhyw gyflenwr amaethyddol ac mae’n weddol rhad. Un o’r prif resymau dros ddefnyddio hwn yn lle gwellt arferol yw ein hinsawdd gwlyb yma yng Nghymru 🌧️

Rwy’ wedi sylweddoli bod gwellt yn pydru’n sydyn ac yn creu tipyn o lwydni ar y ffrwyth ac roedd gwlân ychydig yn rhy drwm. Yn ôl pob tebyg nid yw gwellt llin yn amsugno gymaint o wlybaniaeth nac yn pydru’n sydyn, mae’n ddigon mân i’r planhigion wreiddio ynddo ac mae hefyd yn gallu atal pryf bach fel affidau rhag ymosod ar y planhigion gan fod ei liw golau yn eu twyllo i feddwl mai dŵr yw’r tomwellt 😄

Rwy’n eithaf bodlon hyd yn hyn ei fod yn neud ei waith yn iawn ond fe wnai rhoi diweddariad eto yn hwyrach yn y tymor. Ond cofiwch, mae tomwellt i’r ardd cyfystyr â grefi i ginio dydd Sul…mae’n annatod! Felly ewch i domwelltio fflat owt rhwng nawr a’r gwanwyn 😀

Ar ôl