Tyfu Ffa

Mae’r ffa wedi tyfu ‘mlaen yn wych ac yn awr yn barod i’w plannu yn yr ardd 🌱

‘Aquadulce’ yw’r math hwn ac mae nhw’n tyfu’n arbennig o dda yn ystod y gaeaf o’i gymharu â mathau eraill. Mae hau a phlannu nhw nawr yn golygu gaf i gnwd cynnar iawn yn y gwanwyn pan na fydd llawer o bethau eraill yn dod â bwyd ffres 🥗

Mae bendant gwerth rhoi cynnig arnynt yn ystod yr hydref os oes bwlch gyda chi yn yr ardd ar ôl cnydau’r haf. Mae nhw’n arbennig o dda wrth wella faint o nitrogen sydd yn y pridd. Wrth ychwanegu mwy o nitrogen i’r pridd nag y maen nhw’n ei gymryd, mae’r ffa yn cyfoethogi’r pridd ac mae nhw hefyd yn dileu’r angen am wrteithiau artiffisial a hwn felly yn golygu eu bod yn gnwd hynod gynaliadwy i dyfu 😃