Yr ardd flodau newydd

Mae’r rhan hon o’r ardd wedi bod yn wag ers inni symud yma bron 7 mlynedd yn ôl ac o’r diwedd eleni ry’n ni wedi cael cyfle i ddechrau datblygu’r ardd flodau 💐

Cychwynasom y gwaith i sefydlu’r borderi dim palu nôl ym mis Ionawr yn gosod haenau o gardfwrdd ar ben y porfa ac yna tomenni o bridd a chompost 🧑🏻‍🌾

Wedyn plannu’r cyfan â chymysgedd o blanhigion lluosflwydd ac unflwydd yn cynnwys Nepeta, Gladioli, Kniphofia, Coreopsis, Dahlia, Salvias, Penstemon, Achillea a llawer mwy 🌸

Bydd yn cymryd sawl blwyddyn i aeddfedu’n llawn ac rwy’ ffaelu aros i weld y newid fydd yn dod gydag amser 😁