Casglu a storio hadau

Mae casglu a storio ein hadau ein hunain yn ffordd wych o luosi ein planhigion a sicrhau ein bod y garddio mewn modd sydd yn dathlu ac yn annog amrywiaeth yn ein gerddi.

Yn y fideo hwn rwy’n mynd ati i gasglu a storio hadau o’r ardd yn barod i’w plannu yn ystod y tymor tyfu newydd.

Bydda i hefyd yn hau hadau aliwm yn dilyn cadw’r hadau yn gynharach yn yr haf. Dyma eitem a darlledwyd ar raglen Prynhawn Da, S4C.