Dyfrio Planhigion

Mae dyfrio’n gywir yn un o’r pethau pwysicaf i’w wneud wrth dyfu planhigion.

Yn y fideo hwn, rwy’n trafod rhai o’r pethau i wneud ac osgoi wrth ddyfrio, sut i osgoi gor-ddyfrio a than-dyfrio a rhai technegau ar sut i gael y gorau allan o’ch planhigion a’ch gardd.

Am fwy o wybodaeth am brosiect Tyfu’r Dyfodol, ewch i: https://garddfotaneg.cymru/science/gr…