Dysgu Cymraeg: Gwers 5 – Teclynnau’r ardd

Ydych chi’n hoffi garddio ac yn dymuno dysgu Cymraeg?

Croeso i ddysgu Cymraeg yn yr ardd – gwers 5.

Yn y fideo hwn byddwch yn dysgu sut i:

1) Enwi rhai o declynnau neu dŵls yr ardd

2) Creu brawddegau yn defnyddio berfau i ddisgrifio’ch defnydd o’r teclynnau garddio

Pob hwyl yn dysgu Cymraeg