Dysgu Cymraeg yn yr ardd

Rwyf wedi penderfynu recordio cyfres o wersi Cymraeg yn yr ardd i gefnogi dysgwyr wrth ddysgu terminoleg garddio. Gweler y fideo cyflwyno a’r wers gyntaf isod:

Gwers 1: Cyfarchion a chyflwyno’r ardd i ymwelwyr