Hau hadau am y tro cyntaf

Camau syml ar sut i blannu hadau am y tro cyntaf.