S4C Dysgu Cymraeg : Gardd Natur

Dewch i ddysgu Cymraeg yn yr ardd!

Wyt ti eisiau creu gardd natur? Dyma tips ar sut i ddenu natur i mewn i’r ardd 🦔

Paratoir y fideo hwn mewn cydweithrediad gyda S4C.