Toriadau planhigion prennog a gwyrdd

Mae gwneud toriadau planhigion yn ffordd arbennig o greu planhigion newydd yn rhad ac am ddim yn ogystal â chadw a diogelu rhai o’ch hoff blanhigion yn yr ardd.

Yn y fideo hwn rwy’n dangos sut i fynd ati i wneud toriadau planhigion prennog a’u potio mlaen yn barod i dyfu yn ogystal â gwneud toriadau planhigion gwyrdd i’w diogelu rhag tywydd oer y gaeaf.

Dyma eitem a darlledwyd ar raglen Prynhawn da, S4C.