Trawsblannu Eginblanhigion

Gall tyfu planhigion o hadau fod yn ffordd werth chweil a chyffrous i ychwanegu mathau newydd o blanhigion i’ch gardd.

Mae’r fideo hwn yn dangos sut i drawsblannu eginblanhigion i mewn i gynwysyddion mwy o faint er mwyn iddynt allu barhau i dyfu’n gryf. Fan hyn, rwy’n trawsblannu eginblanhigion hocyswydd (lafatera).

Am fwy o wybodaeth am brosiect Tyfu’r Dyfodol, ewch i: https://garddfotaneg.cymru/science/gr…