Tyfu Salad: O’r Ardd i’r Plât

Yn y fideo hwn, rwy’n rhannu cyngor ar sut i fynd ati i dyfu eich holl salad ar gyfer y gwanwyn a’r haf. Yn cynnwys sbigoglys, letys, egin pys, rhuddygl a sibwns. Paratowyd y fideo hwn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol, yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.