Helianthus ‘Lemon Queen’

Mae’r helianthus neu’r blodyn haul lluosflwydd wrth ei fodd â’r tywydd cynnes a sefydlog 😊

Diolch yn fawr iawn i @alexinwales am roi gwreiddiau planhigion imi nôl ym mis Ebrill! Mae’r blodau yn fagned i bob math o beillwyr yn enwedig pryfed hofran a chachgibwm 🐝

Mae eu henw ‘Helianthus‘ yn dod o’r Iaith Roegaidd ‘Helios‘ sy’n golygu haul, a dyna darddiad ein henw ni am yr haul yn Gymraeg hefyd 😃

Dewch â mwy o heulwen i’ch gerddi a’ch bywydau a chreu lle ar gyfer y blodyn haul lluosflwydd 🌻