Plannu Ewin Garlleg

Ydych chi wedi plannu eich garlleg eto? Fe blannais i’r garlleg ddydd Sul, dros 100 ewin i gyd felly croesi bysedd am gnwd da flwyddyn nesaf 😀

Sut mae plannu garlleg? Yn syml, gwnewch dwll gyda dibyr neu goes brwsh, tua 4/5 modfedd i mewn i’r pridd. Gosodwch yr ewin unigol, fel welwch chi yn y bowlen fan hyn, yn y twll gyda’r pig neu’r darn tenau yn wynebu am lan a’r darn fflat, sgwâr yn wynebu lawr. Gorchuddiwch y twll gyda chompost ffres neu bridd ysgafn a gadewch lonydd iddynt nes mis Mehefin tan y byddant yn barod i’w cynaeafu.

O le mae cael ewin garlleg? Ddylai y rhan fwyaf o ganolfannau garddio a siopau garddio fod yn eu gwerthu nawr. Mae Solent Wight a Germidour yn fathau da i blannu yng Nghymru 🧄

Ydw i’n gallu plannu rhai o’r archfarchnad? Ydych, mae modd tyfu rhai o’r archfarchnad ond byddwch yn barod am ganlyniadau cymysg. Mae nifer o’r bylbiau garlleg brynwn ni yn y siopau wedi’u mewnforio ac felly wedi arfer â thyfu mewn amodau tyfu cynhesach a sychach na Chymru! 🏡

Oes angen gardd lysiau i dyfu garlleg? Nag oes, dim o gwbl, gallwch chi dyfu garlleg mewn potiau o gompost neu bridd wrth ymyl y stepen drws, dim ond ichi gofio i ddyfrio’n gyson yn ystod tywydd sych💡

Top tip? Plannwch yr ewin cyn gynted ag y gallwch chi. Er bod modd tyfu garlleg unrhyw bryd rhwng nawr a Mis Ebrill, cofiwch fod angen tywydd oer a’r y garlleg i dyfu’n gryf a hollti’r ewin i greu clwstwr neu fwlb. Bydd eu plannu ym mis Tachwedd yn sicrhau eich bod yn rhoi’r cyfle gorau posib iddynt!

Ewch amdani a joiwch bob eiliad 😃