Y briodas berffaith

Mae’n bleser pur cynaeafu llond llaw o domatos a brenhinllys 🍅

Pesto brenhinllys wedi’i arllwys dros y tomatos yw fy niffiniad i o berffeithrwydd!

Un tip pwysig peidiwch â chadw tomatos na brenhinllys yn yr oergell – mae’n effeithio ar felysni’r tomatos ac yn troi dail y brenhinllys yn ddu. Cadwch nhw mewn powlen ar fainc y gegin!